Selain Kau Tiada Yang Lain

  SELAIN KAU TIADA YANG LAIN Ir. Welyar Kauntu Do=C C      Em              Am SELAIN KAU TIADA YANG…